aseizmická oblasť

Text hesla

aseizmická oblasť — oblasť, v ktorej sa nevyskytujú zemetrasenia. Ide najmä o oblasti starých štítov a platforiem, ktoré vznikli v prekambriu a v súčasnosti predstavujú konsolidované časti zemskej kôry (Brazílska platforma, Africká platforma, Indická platforma, Antarktická platforma a i., Baltský štít – Fennoskandia, Aldanský štít a i.).

Text hesla

aseizmická oblasť — oblasť, v ktorej sa nevyskytujú zemetrasenia. Ide najmä o oblasti starých štítov a platforiem, ktoré vznikli v prekambriu a v súčasnosti predstavujú konsolidované časti zemskej kôry (Brazílska platforma, Africká platforma, Indická platforma, Antarktická platforma a i., Baltský štít – Fennoskandia, Aldanský štít a i.).

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Aseizmická oblasť [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-21]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aseizmicka-oblast