Ascoli, Graziadio Isaia

Text hesla

Ascoli [asko-], Graziadio Isaia, 16. 7. 1829 Gorizia – 21. 1. 1907 Miláno — taliansky jazykovedec, indoeuropeista, indológ, romanista, zakladateľ substrátovej teórie, kritik mladogramatikov. V práci Porovnávanie fonológie sanskritu, gréčtiny a latinčiny (Fonologia comparata del sanscrito, del greco e del latino, 1870) objavil tri rady palatalizovaných velár (k’, g’, h’) v praindoeurópčine. Vydával periodikum Archivio glottologico italiano a Studii Critici. Významná je jeho práca o rómskom jazyku Cigánsky jazyk (Zigeunerisches, 1865). Fakty z rómskeho jazyka využíval vo všetkých svojich historicko-porovnávacích prácach.

Zverejnené v auguste 1999.

Ascoli, Graziadio Isaia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ascoli-graziadio-isaia