Asbóth, Oszkár

Text hesla

Asbóth [ašbót], Oszkár, 10. 8. 1852 Újarad, dnes Aradul Nou, mestská časť Aradu – 24. 8. 1920 Budapešť — maďarský jazykovedec, profesor slovanskej jazykovedy na univerzite v Budapešti. Venoval sa najmä výskumu slovansko-maďarských jazykových vzťahov. Jeho najdôležitejšou prácou sú Slovanské prvky v maďarskej kresťanskej terminológii (Szlávság a magyar keresztény terminologiában, 1884).

Zverejnené v auguste 1999.

Asbóth, Oszkár [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/asboth-oszkar