Ašantiovia

Text hesla

Ašantiovia, Ašantovia, vlastným menom Asantefo — národnosť v str. Ghane (región Ashanti). Spolu s menšími etnikami tvoria skupinu Akanov. Počet Ašantiov je zahrnutý v celkovom počte Akanov. Ašantiovia sú roľníci a chovatelia domácich zvierat, dôležitou súčasťou ich ekonomiky je obchod. V minulosti boli známi ako obchodníci s otrokmi a so zlatom. V súčasnosti je hlavným zdrojom ich príjmov pestovanie a predaj kakaových bôbov. Ašantiovia majú vyspelé remeslá, zaoberajú sa spracovaním zlata a liatím mosadzných závaží, tkaním z importovanej bavlny alebo z hodvábu. Všetky remeslá okrem hrnčiarstva vykonávajú muži, ktorí pripravujú aj novú poľnohospodársku pôdu. Výrobu keramiky a všetky domáce a poľnohospodárske práce majú na starosti ženy.

Zverejnené v auguste 1999.

Ašantiovia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/asantiovia