arzenolit

Text hesla

arzenolit [gr.], arzenit, As2O3 — minerál, oxid arzenitý. Kryštalizuje v kubickej sústave. Je bezfarebný, sivobiely, modrastý alebo žltastý. Tvorí povlaky alebo zrnité agregáty. Vyskytuje sa v oxidačných pásmach na ložiskách arzénových rúd, kde vzniká vzácne ako produkt oxidácie arzénových minerálov. Hlavné nálezisko je Freiberg (Nemecko), vyskytuje sa i vo Švédsku, vo Francúzsku, v Sev. Amerike a v juž. Číne. Na Slovensku tvorí práškovité zhluky v Tajove pri Banskej Bystrici, jeho kryštály sa vytvorili pri požiari huty v Smolníku.

Text hesla

arzenolit [gr.], arzenit, As2O3 — minerál, oxid arzenitý. Kryštalizuje v kubickej sústave. Je bezfarebný, sivobiely, modrastý alebo žltastý. Tvorí povlaky alebo zrnité agregáty. Vyskytuje sa v oxidačných pásmach na ložiskách arzénových rúd, kde vzniká vzácne ako produkt oxidácie arzénových minerálov. Hlavné nálezisko je Freiberg (Nemecko), vyskytuje sa i vo Švédsku, vo Francúzsku, v Sev. Amerike a v juž. Číne. Na Slovensku tvorí práškovité zhluky v Tajove pri Banskej Bystrici, jeho kryštály sa vytvorili pri požiari huty v Smolníku.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Arzenolit [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-15]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/arzenolit