arvalskí bratia

Text hesla

arvalskí bratia, lat. fratres Arvales — v starovekom Ríme starobylé náboženské bratstvo (kolégium). Malo 12 členov pochádzajúcich z popredných rodín. Podľa povesti existovalo už pred založením Ríma, v období republiky jeho význam klesol, v cisárskom období ho obnovil Augustus, ktorý bol sám jeho členom. Arvalskí bratia uctievali starobylé božstvá úrody (Cerera) a domácností (lárovia). V máji vykonávali náboženské obrady na počesť bohyne úrody (Dea Dia), pri ktorých za spevu piesne Carmen Arvale (aj Carmen fratrum Arvalium, zachovala sa dodnes) očisťovali polia, aby dávali bohatú úrodu.

Zverejnené v auguste 1999.

Arvalskí bratia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/arvalski-bratia