áronovské požehnanie

Text hesla

áronovské požehnanie — biblická formula požehnania podľa Štvrtej knihy Mojžišovej (4M 6, 24 – 26), ktorou sa zakončujú všetky evanjelické bohoslužby.

Zverejnené v auguste 1999.

Áronovské požehnanie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aronovske-pozehnanie