arminiáni

Text hesla

arminiáni, remonštranti — protestantské hnutie v Holandsku vystupujúce proti prísnemu kalvinizmu, stúpenci J. Arminia. Remonštrantmi sa nazývajú podľa vyznania viery (remonstrantia, prijaté 1610). Prenasledovaní zo strany kalvínskej reformovanej cirkvi.

Text hesla

arminiáni, remonštranti — protestantské hnutie v Holandsku vystupujúce proti prísnemu kalvinizmu, stúpenci J. Arminia. Remonštrantmi sa nazývajú podľa vyznania viery (remonstrantia, prijaté 1610). Prenasledovaní zo strany kalvínskej reformovanej cirkvi.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Arminiáni [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-11]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/arminiani