armilárna sféra

Text hesla

armilárna sféra — staroveký prístroj znázorňujúci nebeskú sféru. Skladá sa z kovových delených kruhov predstavujúcich základné kružnice nebeskej sféry – ekliptiku, nebeský rovník, poludník a horizont. Celý systém je otočný okolo polárnej osi. Slúžil na meranie polôh hviezd a na znázorňovanie zdanlivého pohybu nebeských telies.

Text hesla

armilárna sféra — staroveký prístroj znázorňujúci nebeskú sféru. Skladá sa z kovových delených kruhov predstavujúcich základné kružnice nebeskej sféry – ekliptiku, nebeský rovník, poludník a horizont. Celý systém je otočný okolo polárnej osi. Slúžil na meranie polôh hviezd a na znázorňovanie zdanlivého pohybu nebeských telies.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Armilárna sféra [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-06-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/armilarna-sfera