Arktúr

Text hesla

Arktúr [gr. > lat.], Arcturus — hviezda alfa v súhvezdí Pastiera, najjasnejšia hviezda sev. oblohy, vzdialenosť od Zeme 11 pc. Obor zdanlivej jasnosti –0,1m, absolútnej jasnosti −0,3m; patrí do spetrálneho typu K0 III.

Text hesla

Arktúr [gr. > lat.], Arcturus — hviezda alfa v súhvezdí Pastiera, najjasnejšia hviezda sev. oblohy, vzdialenosť od Zeme 11 pc. Obor zdanlivej jasnosti –0,1m, absolútnej jasnosti −0,3m; patrí do spetrálneho typu K0 III.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 7. decembra 2017.

citácia

Arktúr [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-09-20]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/arktur