arktoterciérna flóra

Text hesla

arktoterciérna flóra — bohaté rastlinstvo sev. pologule s opadavými, v lete zelenými listnatnými stromami. Bolo rozšírené na súši s kontinentálnym podnebím, prispôsobené rytmicky sa meniacim teplotám a zrážkam. Vyvinulo sa už na začiatku treťohôr v paleocéne cirkumarktickej provincie a počas treťohôr preniklo aj do južnejších zemepisných šírok, teda do dnešnej miernej zóny. V str. Európe arktoterciérna flóra po prvýkrát dominovala v spodnom oligocéne. Vo vrchnom oligocéne sa rozprestierala od str. Európy až po záp. Sibír.

Text hesla

arktoterciérna flóra — bohaté rastlinstvo sev. pologule s opadavými, v lete zelenými listnatnými stromami. Bolo rozšírené na súši s kontinentálnym podnebím, prispôsobené rytmicky sa meniacim teplotám a zrážkam. Vyvinulo sa už na začiatku treťohôr v paleocéne cirkumarktickej provincie a počas treťohôr preniklo aj do južnejších zemepisných šírok, teda do dnešnej miernej zóny. V str. Európe arktoterciérna flóra po prvýkrát dominovala v spodnom oligocéne. Vo vrchnom oligocéne sa rozprestierala od str. Európy až po záp. Sibír.

Zverejnené v auguste 1999.

Arktoterciérna flóra [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-17]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/arktotercierna-flora