arktický vzduch

Text hesla

arktický vzduch — vzduchová hmota, ktorá vzniká a udržiava sa v oblasti od severného pólu do 70° severnej šírky. Pri preniknutí do nižších zemepisných šírok vždy prináša silné ochladenie.

Text hesla

arktický vzduch — vzduchová hmota, ktorá vzniká a udržiava sa v oblasti od severného pólu do 70° severnej šírky. Pri preniknutí do nižších zemepisných šírok vždy prináša silné ochladenie.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Arktický vzduch [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-09-20]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/arkticky-vzduch