arkosólium

Text hesla

arkosólium [lat.] — väčší výklenok nad hrobom, v ktorom bola pochovaná významná osobnosť. Arkosóliá boli vyhĺbené napr. v stenách katakomb.

Text hesla

arkosólium [lat.] — väčší výklenok nad hrobom, v ktorom bola pochovaná významná osobnosť. Arkosóliá boli vyhĺbené napr. v stenách katakomb.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Arkosólium [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-09-22]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/arkosolium