Arkesilaos

Text hesla

Arkesilaos, 316 alebo 315 pred n. l. – 241 pred n. l. — grécky antický filozof pôvodom z Pitany, jeden zo zakladateľov strednej platónskej Akadémie. V jeho filozofii prevláda skepsa, ktorá bola dôsledkom oslabenia jednak platónskych predstáv, jednak odporu k stoikom a epikurejcom. Od Platóna prevzal iba logické koncepcie, inak sa prikláňal k názoru, že ani zmyslami, ani rozumom nemožno nič poznať.

Text hesla

Arkesilaos, 316 alebo 315 pred n. l. – 241 pred n. l. — grécky antický filozof pôvodom z Pitany, jeden zo zakladateľov strednej platónskej Akadémie. V jeho filozofii prevláda skepsa, ktorá bola dôsledkom oslabenia jednak platónskych predstáv, jednak odporu k stoikom a epikurejcom. Od Platóna prevzal iba logické koncepcie, inak sa prikláňal k názoru, že ani zmyslami, ani rozumom nemožno nič poznať.

Zverejnené v auguste 1999.

Arkesilaos [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-08-13]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/arkesilaos