Árjabhata

Text hesla

Árjabhata — prvá indická umelá družica Zeme vypustená z kozmodrómu Kapustin Jar sovietskou raketou Kozmos-3M 19. 4. 1975 na obežnú dráhu okolo Zeme vo výške 600 km s obežnou dobou 94,46 minút. Mala skúmať parametre ionosféry Zeme, korpuskulárne žiarenie a žiarenie gama Slnka, ako aj vesmír v röntgenovej oblasti spektra. Zanikla v zemskej atmosfére 11. 2. 1992. Nazvaná podľa staroindického astronóma a matematika Árjabhatu.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 11. decembra 2017.

Árjabhata [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/arjabhata