ariválny obchod

Text hesla

ariválny obchod, angl. arrival contract — osobitný druh obchodnej zmluvy, pri ktorej predávajúci hradí až do prebratia a zaplatenia kúpnej ceny tovaru kupujúcim na dohovorenom mieste na nábreží vyloďovacieho prístavu všetky dopravné a i. náklady a nesie všetky riziká tohto obchodu.

Zverejnené v auguste 1999.

Ariválny obchod [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/arivalny-obchod