Aristarchova sústava

Text hesla

Aristarchova sústava — prvá predstava o heliocentrickom usporiadaní planetárnej sústavy. Tvrdenie, že Zem sa pohybuje okolo nehybného Slnka, odvodil zo svojich pozorovaní Aristarchos zo Samu. Meraniami totiž dokázal, že Slnko je oveľa väčšie a Mesiac menší ako Zem a Slnko je oveľa vzdialenejšie od Zeme ako Mesiac. Jeho predstavy však nedokázali zmeniť všeobecne prijímaný Aristotelov názor o geocentrickom usporiadaní planét (→ Aristotelova sústava), ktorý mal veľkú autoritu.

Zverejnené v auguste 1999.

Aristarchova sústava [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aristarchova-sustava