Aristarchos zo Samu

Text hesla

Aristarchos zo Samu, okolo 320 pred n. l. Samos – okolo 250 (alebo 230) pred n. l. — grécky antický astronóm a matematik. Zo zatmení a fáz Mesiaca určil relatívne rozmery Zeme, Slnka a Mesiaca a pokúsil sa vypočítať vzdialenosti medzi nimi. Na základe svojich pozorovaní a meraní dospel k názoru, že nebeské telesá obiehajú okolo Slnka (→ Aristarchova sústava). Jeho výpočty sa pre nesprávne východiskové údaje ukázali byť nepresné. Závery Aristarcha zo Samu sú známe len od Archimeda a Plutarcha. Jediným zachovaným spisom je krátky traktát O veľkostiach a vzdialenostiach Slnka a Mesiaca. Proti jeho názorom vystúpil Ptolemaios a väčšina antických autorov, ktorých kanonizoval aj stredovek.

Zverejnené v auguste 1999.

Aristarchos zo Samu [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aristarchos-zo-samu