Ariel

Text hesla

Ariel — séria 6 britských vedeckovýskumných družíc používaných 1962 – 79 a určených na výskum ionosféry a vysokej atmosféry Zeme (Ariel 1 – Ariel 4), ako aj kozmického žiarenia a vesmíru v röntgenovej oblasti spektra (Ariel 5 a Ariel 6). Ariel 1, prvá družica inej krajiny ako bývalého Sovietskeho zväzu a USA, bola vyrobená v USA a vynesená do vesmíru 26. 4. 1962 pomocou rakety Delta zo základne Cape Canaveral. Aj ostatné družice Ariel boli vypustené z územia USA.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 17. marca 2017.

Ariel [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ariel-1