aridný

Text hesla

aridný [lat.] — veľmi suchý;

1. označenie územia alebo podnebia (→ aridné podnebie);

2. na základe ekologickej klasifikácie označenie typu vodného režimu pôdy, pri ktorom vlhkosť klesá pod bod vädnutia rastlín.

Zverejnené v auguste 1999.

Aridný [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aridny