aridita

Text hesla

aridita [lat.] — suchosť prostredia ako dôsledok prevahy výparu vody nad množstvom dažďových zrážok (step, púšť ap.). Na základe ustálenia kolobehu vody v danom území sa vytvára nepremývací alebo výparový typ vodného režimu pôdy, keď odtok zrážkovej vody do spodín neexistuje.

Zverejnené v auguste 1999.

Aridita [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aridita