argumentum e(x) silentio

Text hesla

argumentum e(x) silentio [-gú- -cijó; lat.] — dôkaz z mlčania. V logike nie vždy bezpečné uzávery spočívajúce v tom, že nevyslovenie odmietavého súdu sa chápe ako (tichý) súd súhlasu (Kto mlčí, ten svedčí; → ​ qui tacet, consentire videtur). Táto argumentácia sa dostala do kánonického práva zásluhou autority pápeža Bonifáca VIII.

Zverejnené v auguste 1999.

Argumentum e(x) silentio [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/argumentum-ex-silentio