argot

Text hesla

argot [fr.] — tajná reč okrajových (asociálnych) spoločenských skupín, napr. zlodejov. Predstavuje obmedzený súbor metaforických, expresívnych a deformovaných jazykových prostriedkov. Dobovým variantom tajnej reči bol argot remeselníkov a podomových obchodníkov. V súčasnosti ako utajovaný kód funguje argot najmä v prostredí väzňov, narkomanov ap.

Text hesla

argot [fr.] — tajná reč okrajových (asociálnych) spoločenských skupín, napr. zlodejov. Predstavuje obmedzený súbor metaforických, expresívnych a deformovaných jazykových prostriedkov. Dobovým variantom tajnej reči bol argot remeselníkov a podomových obchodníkov. V súčasnosti ako utajovaný kód funguje argot najmä v prostredí väzňov, narkomanov ap.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Argot [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-06-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/argot