argot

Text hesla

argot [fr.] — tajná reč okrajových (asociálnych) spoločenských skupín, napr. zlodejov. Predstavuje obmedzený súbor metaforických, expresívnych a deformovaných jazykových prostriedkov. Dobovým variantom tajnej reči bol argot remeselníkov a podomových obchodníkov. V súčasnosti ako utajovaný kód funguje argot najmä v prostredí väzňov, narkomanov ap.

Zverejnené v auguste 1999.

Argot [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/argot