Argentínčania

Text hesla

Argentínčania — národ v Argentíne (40 mil.; 2010); jeho väčšinu tvoria potomkovia Španielov, ktorí Argentínu kolonizovali od 16. stor. V 2. polovici 19. stor. a na začiatku 20. stor. nastal veľký prílev prisťahovalcov najmä z Talianska, Nemecka, z vých. a str. Európy. Väčšina súčasných prisťahovalcov pochádza z Talianska, Ázie a juhoamerických krajín. Asi tretina obyvateľstva žije v oblasti Buenos Aires. Väčšina Argentínčanov sú katolíci. Indiáni, takmer vykynožení počas španielskej kolonizácie, sa na formovaní argentínskeho národa zúčastňovali len čiastočne. Ich zvyšky (955-tis.) žijú najmä na severe a v horských oblastiach popri hraniciach s Čile a s Bolíviou; postupne splývajú s Argentínčanmi španielskeho a iného európskeho pôvodu.

Zverejnené v auguste 1999.

Argentínčania [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/argentincania