Arendtová, Hannah

Text hesla

Arendtová (Arendt), Hannah, 14. 10. 1906 Hannover, Nemecko – 4. 12. 1975 New York — americká predstaviteľka politickej filozofie nemeckého pôvodu. Študovala u nemeckých existencialistov M. Heideggera a K. Jaspersa. R. 1933 odišla z Nemecka pred nacizmom, 1941 emigrovala do USA, 1963 – 67 pôsobila v Chicagu, potom v New Yorku. Vo svojich dielach Pôvod totalitarizmu (Origins of Totalitarianism, 1951), O revolúcii (On Revolution, 1963) a O násilí (On Violence, 1970) sa venovala povahe a podstate totalitarizmu, téme zla, kríze kultúry a autority, participácii na politickom živote a revolúcii. Búrlivú polemiku vyvolala jej reportáž o procese s A. Eichmannom Eichmann v Jeruzaleme. Správa o banalite zla (Eichmann in Jerusalem. A Report of the Banality of Evil, 1963).

Zverejnené v auguste 1999.

Arendtová, Hannah [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/arendtova-hannah