Ardipithecus

Text hesla

Ardipithecus [-tékus; gr.], ardipitek — fosílny rod hominidov, predchodca rodu Australopithecus opísaný 1995. Jediný známy druh (Ardipithecus ramidus) žil približne pred 4,4 mil. rokov vo vých. Afrike (nálezisko Aramis západne od rieky Awaš v Etiópii). Od australopitekov sa odlišuje menšími zadnými a relatívne väčšími očnými zubmi, tenšou zubnou sklovinou, odlišným tvarom čeľustného kĺba, ako aj iným usporiadaním povrchu zubných koruniek. Nájdené pozostatky (1993 a 1994): zuby, sánka, úlomky mozgovne, kosti ramena, predlaktia a predkolenia, časti panvy. Do okruhu rodu Ardipithecus zrejme patria aj taxonomicky bližšie neurčené staršie geologické nálezy z Kene (Lothagam – 5,5 mil. rokov, Lukeino – 6,5 mil. rokov, Baringo – 4 až 5 mil. rokov) a z Etiópie (Belohdelie a Maka – vyše 4 mil. rokov). Evolučné korene Ardipitheca siahajú do skupiny dryopitov.

Zverejnené v auguste 1999.

Ardipithecus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ardipithecus