Ardanovce

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Ardanovce — obec v okrese Topoľčany v Nitrianskom kraji v severozápadnej časti Nitrianskej pahorkatiny na úpätí Považského Inovca, 251 m n. m., 204 obyvateľov (2021).

Obec je písomne doložená v roku 1317 ako Jardan, v rokoch 1571 – 73 Ardanocz, v roku 1773 Ardanocz, Ardanowitz, Ardanowcze, 1786 Ardanócz, 1808 Ardánócz, Ardánowce, v rokoch 1863 – 1907 Ardanóc, v roku 1913 Árdánfalva, v rokoch 1920 – 75, 1990 Ardanovce.

Vznikla pravdepodobne v 13. stor. ako kuriálna obec. Od roku 1332 patrila nitrianskemu biskupstvu, od roku 1411 časť obce nitrianskej kapitule, v 17. stor. nitrianskemu biskupstvu, ktoré časť obce v roku 1777 výmenou za Pohranice vrátilo späť kapitule. V roku 1599 bola obec vypálená a vyrabovaná Turkami. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, pestovaním viniča, pálením vápna, pracovali na veľkostatkoch. V rokoch 1975 – 90 bola obec pričlenená k obci Šalgovce.

V stredoveku existovala v blízkosti obce osada Dvorec (písomne doložená 1404).

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol sv. Michala (1503, pôvodne neskorogotický, zbarokizovaný 1705 – 07, rozšírený a upravený 1753 – 54), fara (1787, s klasicistickou úpravou z 1804). Hlinené domy s valbovou strechou z 19. stor., malé stodoly a šopy so stĺpikovou a s rámovou konštrukciou s vypletanými stenami a so slamenými strechami; ľudové kroje.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 24. marca 2023.

Ardanovce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ardanovce