architektonická dispozícia

Text hesla

architektonická dispozícia — centrálny, pozdĺžny (longitudálny), polygonálny a i. pôdorysný rozvrh stavby.

Text hesla

architektonická dispozícia — centrálny, pozdĺžny (longitudálny), polygonálny a i. pôdorysný rozvrh stavby.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Architektonická dispozícia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-06-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/architektonicka-dispozicia