Archimedov zákon

Text hesla

Archimedov zákon — dôležitý zákon hydrostatiky (aerostatiky): Teleso ponorené do tekutiny je nadľahčované vztlakovou silou \({F}_{vztl}\), ktorej veľkosť sa rovná veľkosti tiaže tekutiny vytlačenej objemom ponorenej časti telesa. Pôsobisko tejto sily je v ťažisku ponorenej časti telesa. Ak je objem ponorenej časti telesa \(V\), tiažové zrýchlenie \(g\) a hustota tekutiny \(\rho \), pre vztlakovú silu platí: \({F}_{vztl}=V\rho g\). Nazvaný podľa Archimeda zo Syrakúz, ktorý ho sformuloval.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 31. januára 2017.

Archimedov zákon [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/archimedov-zakon