archijerej

Text hesla

archijerej [gr. > rus.] — veľkňaz; v cirkvách byzantského obradu (pravoslávne cirkvi, gréckokatolícke cirkvi) titul vyšších duchovných hodnostárov, ktorí majú biskupské svätenie (biskupov, arcibiskupov, metropolitov, patriarchov).

Text hesla

archijerej [gr. > rus.] — veľkňaz; v cirkvách byzantského obradu (pravoslávne cirkvi, gréckokatolícke cirkvi) titul vyšších duchovných hodnostárov, ktorí majú biskupské svätenie (biskupov, arcibiskupov, metropolitov, patriarchov).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 10. mája 2018.

Archijerej [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-09-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/archijerej