arché

Text hesla

arché [gr.] — počiatok; princíp gréckej antickej filozofie, ktorý všetko uvádza do pohybu a vládne v procese diania. Podľa Aristotela hľadali prví filozofi odpoveď na otázku, čo je arché všetkých vecí, a v zmysle tejto otázky vykladal a hodnotil všetkých predsokratikov. Od Platóna sa už síce arché nešpecifikuje, ale vytvárajú sa nové, jemnejšie termíny na označenie prvotných, nemenných princípov: podstata, príčina, bytie ap. V tomto zmysle Aristoteles definuje prvú filozofiu ako vedenie o prvých počiatkoch a príčinách. Pokračovatelia metafyzickej tradície si dodnes kladú otázky o základoch (bytia, poznania ap.), príčinách (pohybu, konania ap.) a i.

Zverejnené v auguste 1999.

Arché [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/arche