archaizmy

Text hesla

archaizmy [gr. > lat.] — slová, niektoré významy alebo spojenia slov, ktoré sa prestali používať. Na rozdiel od historizmov majú v súčasnom jazyku zväčša svoje synonymá (merba – geometria, úd – člen). V súčasnom jazyku sa funkčne používajú na dosiahnutie starobylosti, vznešenosti ap. (meruôsmy, vladyka, žertva).

Zverejnené v auguste 1999.

Archaizmy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/archaizmy