arawacké jazyky

Text hesla

arawacké jazyky — najrozšírenejšia skupina juhoamerických indiánskych jazykov. Pred príchodom španielskych dobyvateľov sa nimi hovorilo vo viacerých nesúvislých oblastiach od dnešnej Kuby a Bahám na severe až po dnešné Gran Chaco a pramene rieky Xingu v juž. Brazílii a od ústia Amazonky po vých. úpätia Ánd. Doložených je vyše 55 jazykov, mnohé sú dodnes živé. V Brazílii hovorí arawackými jazykmi ešte asi 40 kmeňov, hovoria nimi aj kmene v Peru, Kolumbii, Venezuele, Guyane, Francúzskej Guyane a Suriname. Jazyk taino prevažoval na Antilách a bol prvým indiánskym jazykom, s ktorým sa stretli Európania (K. Kolumbus). Hoci rýchlo zanikol, zanechal po sebe veľa výpožičiek (napr. kanoe, tabak a i.). Dôležité jazyky, ktorými sa ešte hovorí, sú goajiro alebo wayuu (asi 300-tis.) v Kolumbii, campa alebo asháninca (28-tis.) a machiguenga (6 200) v Peru, mojo (vyše 10-tis.) a bauré (40) v Bolívii.

Text hesla

arawacké jazyky — najrozšírenejšia skupina juhoamerických indiánskych jazykov. Pred príchodom španielskych dobyvateľov sa nimi hovorilo vo viacerých nesúvislých oblastiach od dnešnej Kuby a Bahám na severe až po dnešné Gran Chaco a pramene rieky Xingu v juž. Brazílii a od ústia Amazonky po vých. úpätia Ánd. Doložených je vyše 55 jazykov, mnohé sú dodnes živé. V Brazílii hovorí arawackými jazykmi ešte asi 40 kmeňov, hovoria nimi aj kmene v Peru, Kolumbii, Venezuele, Guyane, Francúzskej Guyane a Suriname. Jazyk taino prevažoval na Antilách a bol prvým indiánskym jazykom, s ktorým sa stretli Európania (K. Kolumbus). Hoci rýchlo zanikol, zanechal po sebe veľa výpožičiek (napr. kanoe, tabak a i.). Dôležité jazyky, ktorými sa ešte hovorí, sú goajiro alebo wayuu (asi 300-tis.) v Kolumbii, campa alebo asháninca (28-tis.) a machiguenga (6 200) v Peru, mojo (vyše 10-tis.) a bauré (40) v Bolívii.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 4. decembra 2017.

Arawacké jazyky [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-08-12]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/arawacke-jazyky