Araukáni

Text hesla

Araukáni, vlastným menom Čé (Ľudia) — skupina jazykovo a kultúrne príbuzných kmeňov juhoamerických Indiánov v Čile a v Argentíne, spolu asi 1,7 mil. (odhad 2016). V čase príchodu Španielov (16. stor.) žili medzi Andami a Tichým oceánom od púšte Atacama po ostrov Chiloé a viac ako 300 rokov bojovali za nezávislosť (→ araukánske vojny). Dnes obývajú najmä juh str. Čile od rieky Bío-Bío po prieliv Chacao, v Argentíne žijú roztrúsené skupiny v provinciách Chubut, Río Negro, Mendoza a Neuquén. Čilskí Araukáni uprednostňujú označenie Mapučovia. Z kultúrneho, historického a jazykového hľadiska sa delia na 3 základné skupiny: na Araukánov zo záp. Ánd a z oblasti na západ od Ánd, na Araukánov z andskej vysočiny a na argentínskych Araukánov.

Araukáni pôvodne boli usadlí roľníci (kukurica, zemiaky, mrlík čilský – kvinoa), chovali lamy a psy, od pol. 16. stor. aj kone a hovädzí dobytok. Lov a zber mal doplnkový charakter; pri pobreží bol významný aj rybolov. Z tradičných remesiel bolo najvýznamnejšie košikárstvo, hrnčiarstvo, tkáčstvo, spracovanie kože a kovov. Rody boli patrilineárne a polygamné. Dosiaľ sa zachováva exogamia lokálnych skupín. Náboženstvo bolo teistické. V súčasnosti vyznávajú Araukáni katolicizmus, ale pretrvávajú u nich silné pozostatky starších systémov. Kultúrne i jazykovo sú značne asimilovaní.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 4. decembra 2017.

Araukáni [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/araukani