Arachné

Text hesla

Arachné [gr.] — v gréckej mytológii dcéra farbiara Idmona z Kolofónu vychýrená tkáčskou zručnosťou. Stúpla jej do hlavy sláva, a tak sa odvážila vyzvať na súboj bohyňu Aténu. Látka, ktorú utkala, bola obdivuhodná, ale námet zameraný na ľúbostné dobrodružstvá bohov Aténu natoľko pobúril, že tkaninu roztrhala. Arachné sa zo žiaľu chcela obesiť. Bohyňa ju však zo slučky vyslobodila a premenila na pavúka, ktorému je súdené večne visieť a tkať. Mýtus o potrestaní ľudskej pýchy (hybris), ktorá bola v tradičnom antickom chápaní protikladom k ideálnemu spôsobu života (sófrosyné), zveršoval Ovídius (Premeny, 6. kniha, 5. – 145. verš) a nadviazal naň príbehom o Niobe (Premeny, 6. kniha, 146. – 316. verš).

Zverejnené v auguste 1999.

Arachné [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/arachne