Arabský fond pre technickú pomoc africkým a arabským krajinám

Text hesla

Arabský fond pre technickú pomoc africkým a arabským krajinám, angl. Arab Fund for Technical Assistance to African and Arab Countries, AFTAAAC — medzivládna organizácia so sídlom v Káhire založená 1974 Arabskou ligou, usilujúca sa koordinovať a financovať rozvojové programy v afrických a arabských krajinách. Úzko spolupracuje s niektorými arabskými inštitúciami, napr. s Arabskou bankou pre hospodársky rozvoj Afriky a s Arabským fondom pre hospodársky a sociálny rozvoj. V súčasnosti pod názvom Arabský fond pre technickú pomoc africkým krajinám (AFTAAC) .

Text hesla

Arabský fond pre technickú pomoc africkým a arabským krajinám, angl. Arab Fund for Technical Assistance to African and Arab Countries, AFTAAAC — medzivládna organizácia so sídlom v Káhire založená 1974 Arabskou ligou, usilujúca sa koordinovať a financovať rozvojové programy v afrických a arabských krajinách. Úzko spolupracuje s niektorými arabskými inštitúciami, napr. s Arabskou bankou pre hospodársky rozvoj Afriky a s Arabským fondom pre hospodársky a sociálny rozvoj. V súčasnosti pod názvom Arabský fond pre technickú pomoc africkým krajinám (AFTAAC) .

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 18. júna 2016.

citácia

Arabský fond pre technickú pomoc africkým a arabským krajinám [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/arabsky-fond-pre-technicku-pomoc-africkym-arabskym-krajinam