Arabská doska

Text hesla

Arabská doska — litosférická doska medzi Africkou doskou na západe a Levantskou, Vanskou a Iránskou mikrodoskou na severe; jedna zo základných stavebných jednotiek litosféry. Na západe, juhozápade a juhu je ohraničená riftovými zónami a na severozápade mladým vrásovým pohorím.

Text hesla

Arabská doska — litosférická doska medzi Africkou doskou na západe a Levantskou, Vanskou a Iránskou mikrodoskou na severe; jedna zo základných stavebných jednotiek litosféry. Na západe, juhozápade a juhu je ohraničená riftovými zónami a na severozápade mladým vrásovým pohorím.

Zverejnené v auguste 1999.

Arabská doska [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/arabska-doska