ár

Text hesla

ár [lat. > fr.], zn. a — staršia jednotka plošného obsahu nepatriaca do sústavy SI; 1 a = 100 m2, t. j. obsah štvorca so stranou 10 m. Sto árov je jeden hektár.

Zverejnené v auguste 1999.

Ár [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ar