apoziopéza

Text hesla

apoziopéza [gr.] — náhle prerušená a nedokončená výpoveď. Vzniká z vnútornej príčiny (autor nevie, nechce alebo nemôže pokračovať v začatej vete), prípadne z vonkajšej príčiny (autora v reči niekto alebo niečo preruší). Apoziopéza z vnútornej príčiny je psychologická, z vonkajšej príčiny mechanická. Patrí medzi expresívne alebo defektné vetné konštrukcie. Vyskytuje sa len v ústnych prejavoch, najčastejšie v dialógoch. Vzrušenie, ktoré nastáva po prerušení, je obyčajne výrazom živej expresívnej reči. Napr.: Prečo si...! Aby ho...! Ja nie som zvedavý na...! Apoziopéza sa často vyskytuje v dialógoch drámy a epiky, zriedkavejšie v lyrike.

Text hesla

apoziopéza [gr.] — náhle prerušená a nedokončená výpoveď. Vzniká z vnútornej príčiny (autor nevie, nechce alebo nemôže pokračovať v začatej vete), prípadne z vonkajšej príčiny (autora v reči niekto alebo niečo preruší). Apoziopéza z vnútornej príčiny je psychologická, z vonkajšej príčiny mechanická. Patrí medzi expresívne alebo defektné vetné konštrukcie. Vyskytuje sa len v ústnych prejavoch, najčastejšie v dialógoch. Vzrušenie, ktoré nastáva po prerušení, je obyčajne výrazom živej expresívnej reči. Napr.: Prečo si...! Aby ho...! Ja nie som zvedavý na...! Apoziopéza sa často vyskytuje v dialógoch drámy a epiky, zriedkavejšie v lyrike.

Zverejnené v auguste 1999.

Apoziopéza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/apoziopeza