apotropajný znak

Text hesla

apotropajný znak [gr.] — znak, ktorému sa pripisuje schopnosť chrániť určitý objekt alebo priestor. Na Slovensku sa za apotropajný znak považoval kruh, kríž, svastika, solárny znak, päťramenná a šesťramenná hviezda.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 5. februára 2021.

Apotropajný znak [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/apotropajny-znak