apotropajná mágia

Text hesla

apotropajná mágia [gr.] — komplex praktík, zákazov a materiálnych prostriedkov, ktorého cieľom je na princípe mágie ochrana pred zlými silami, čarami, démonmi, strigami, chorobami, prírodnými živlami a nešťastiami všetkých druhov.

Apotropajná mágia je založená na pravidlách správania, ktorých dodržiavanie má zabezpečiť ochranu človeka pred konkrétnymi alebo pred bližšie nešpecifikovanými zlými následkami (človek má vykročiť za dôležitým poslaním pravou nohou, nemá sa vracať z nastúpenej cesty, nemá ukazovať na hviezdu rukou a pod.). Niektoré zákazy platili len pre určité dni roka (na Nový rok sa nemá variť hydina, aby sa majetok nerozletel, na významné sviatky platil zákaz vstupu cudzej ženy do domu, aby bosorky nemohli škodiť, a pod.), viaceré praktiky sa viazali na určité životné situácie, napr. na graviditu, dojčenie, pracovné postupy, svadbu a pod. Najväčšiu skupinu praktík apotropajnej mágie predstavujú úkony zamerané na ochranu pred strigami. Realizovali sa pri významných životných situáciách, vo významných kalendárnych sviatkoch, ako aj pri pracovných aktivitách (napr. okiadzanie dymiacimi uhlíkmi, zaháňanie hlukom a pod.).

Súčasťou praktík apotropajnej mágie bolo použitie apotropajných predmetov, znakov, zariekaní a modlitieb. K najstarším apotropajným predmetom patria oheň, voda, zem, nerasty, soľ, chlieb, magické rastliny (napr. cesnak), ostré predmety, ako aj niektoré zvieratá alebo ich časti (perie, kosti, zuby, rohy), odev oblečený naruby, uzol a pod. Často sa používali sväteniny, najmä na ochranu pred nečistými silami (démon, revenant).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 5. februára 2021.

Apotropajná mágia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/apotropajna-magia