apoštolský legát

Text hesla

apoštolský legát — pápežský vyslanec s osobitným poverením reprezentovať Apoštolskú stolicu pri miestnej cirkvi, štáte alebo medzinárodnej organizácii, prípadne osobitný pápežský splnomocnenec s mimoriadnym poslaním pri určitej príležitosti; → pápežský legát.

Text hesla

apoštolský legát — pápežský vyslanec s osobitným poverením reprezentovať Apoštolskú stolicu pri miestnej cirkvi, štáte alebo medzinárodnej organizácii, prípadne osobitný pápežský splnomocnenec s mimoriadnym poslaním pri určitej príležitosti; → pápežský legát.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 9. mája 2018.

Apoštolský legát [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/apostolsky-legat