apoštolská komora

Text hesla

apoštolská komora — úrad Rímskej kúrie. Vznikol v 11. stor. V čase sedisvakancie (t. j. uprázdneného stolca po smrti pápeža alebo po jeho rezignácii) mu podliehajú finančné a správne záležitosti. Riadením apoštolskej komory je poverený kamerlengo (kardinál komorník svätej rímskej cirkvi).

Zverejnené v auguste 1999.

Apoštolská komora [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/apostolska-komora