aport

Text hesla

aport [fr.], prínos — ekon. vecný vklad pozostávajúci zo strojov, surovín, budov, pozemkov, prevádzkového zariadenia ap., zložený spoluzakladateľom spoločnosti namiesto peňažnej sumy. Ten zaň v spoločnosti s ručením obmedzeným dostáva úhradu vo forme podielu tejto spoločnosti a vo forme akcií v akciovej spoločnosti. V akciovej spoločnosti sa aport obyčajne zámerne nadhodnocuje, aby sa pri zákaze vydávania akcií pod pari (kurz nižší, ako je uvedená hodnota na akcii) umožnilo docielenie zakladateľského zisku.

Text hesla

aport [fr.], prínos — ekon. vecný vklad pozostávajúci zo strojov, surovín, budov, pozemkov, prevádzkového zariadenia ap., zložený spoluzakladateľom spoločnosti namiesto peňažnej sumy. Ten zaň v spoločnosti s ručením obmedzeným dostáva úhradu vo forme podielu tejto spoločnosti a vo forme akcií v akciovej spoločnosti. V akciovej spoločnosti sa aport obyčajne zámerne nadhodnocuje, aby sa pri zákaze vydávania akcií pod pari (kurz nižší, ako je uvedená hodnota na akcii) umožnilo docielenie zakladateľského zisku.

Zverejnené v auguste 1999.

Aport [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aport-0