aport!

Text hesla

aport! [fr.] — prines! Výzva pre cvičeného psa, aby priniesol určitú vec.

Text hesla

aport! [fr.] — prines! Výzva pre cvičeného psa, aby priniesol určitú vec.

Zverejnené v auguste 1999.

Aport! [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-08-13]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aport