apolónsky typ

Text hesla

apolónsky typ

1. filoz. individualizačný princíp sebavyjadrenia subjektivity v priezračne jasnej forme; svetlý rozumový prvok (podľa gréckeho boha Apolóna, symbolu slnečného svetla, krásy a harmónie) na rozdiel od dionýzovského typu (podľa Dionýza), ktorý predstavuje opojnú extázu, rozplynutie individuality v slepej životnej vôli, v bezhraničnej veselosti a deštrukcii. Rozlíšenie apolónskeho typu a dionýzovského typu zaviedol F. Nietzsche v diele Zrodenie tragédie z ducha hudby;

2. v umení predstavuje apolónsky typ citlivé, snivé a romantické postavy.

Zverejnené v auguste 1999.

Apolónsky typ [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/apolonsky-typ