apológia

Text hesla

apológia [gr.] —

1. pôvodne v antickom Grécku obranná reč, obhajoba obžalovaného pred súdom, ako ju predniesol napr. Sokrates a spracovali ju Platón a Xenofón;

2. obranný spis na obhajobu učenia, osobnosti, idey.

Zverejnené v auguste 1999.

Apológia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/apologia