apologéta

Text hesla

apologéta [gr.] — obhajca teologických doktrín, dogiem, pravovernosti. V užšom význame označenie starokresťanských spisovateľov, ktorí v 2. stor. obhajovali kresťanstvo proti útokom zo strany pohanov. K významným starokresťanským, po grécky píšucim apologétom patril Quadratus (†okolo 129), Aristides (2. stor.), Justín Mučeník, Tertullianus a i.

Zverejnené v auguste 1999.

Apologéta [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/apologeta