Apollónios z Tyany

Text hesla

Apollónios z Tyany, 1. stor. n. l. Tyana, Kapadócia — grécky antický filozof, zakladateľ novopytagorizmu. Jeho život a názory sú známe len sprostredkovane. Zachovalo sa 77 falzifikátov listov, ktorých autorstvo sa mu pripisuje. Autori, ktorí o Apollóniovi píšu, ho predstavujú ako filozofa, proroka, mága a divotvorcu. Pod vplyvom Pytagorových náuk, s ktorými sa oboznámil v Tarze, sa oddal krajne asketickému životu: zdržiaval sa mäsitej potravy, odmietal víno, spával na zemi, chodieval bosý ap. Podnikol veľké cesty, pravdepodobne až do Indie a Egypta. Nad všetkých bohov kládol tzv. prvého boha, s ktorým možno nadviazať styk iba duchovne, a nie napr. prostredníctvom obetí.

Zverejnené v auguste 1999.

Apollónios z Tyany [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/apollonios-z-tyany