Apollo

Text hesla

Apolloasteroid číslo 1862 objavený 1932 Karlom Wilhelmom Reinmuthom (*1892, †1979) v observatóriu Heidelberg-Königstuhl. Ako predstaviteľ asteroidov s perihéliom vnútri dráhy Zeme patrí do skupiny asteroidov približujúcich sa k Zemi (→ NEA). Veľká polos dráhy je 1,47 AU, sklon dráhy k rovine ekliptiky 6,4°, vzdialenosť perihélia 0,65 AU, vzdialenosť afélia 2,30 AU.

Zverejnené v auguste 1999.

Apollo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-10-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/apollo-0